Escaldàrium, la festa del foc i l’aigua

Escaldàrium, la festa del foc i l’aigua