La fotografia com a mitjà em permet congelar un moment expressar un concepte, explicar una història en tan sols una imatge, captar emocions.

Apassionat del blanc i negre, passió que em ve de quan revelàvem fotos amb les nostres mans, “analògicament”. El món digital m’ha donat la possibilitat d’experimentar i jugar amb el color i les textures.

Em captiven els petits detalls, aquells que sempre ens passen per alt (portes, bancs, fanals, tanques, rètols, empedrats, ....) m’agrada ressaltar-los, treure’ls de contexte perquè guanyin protagonisme.

Però el què realment m’apassiona és la gent, captar-los sense que se n'adonin, en el seu ambient, desinhibits ... encara que també en el retrat més estàndar, tant d’estudi com d’exteriors.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

La fotografía como medio me permite congelar un momento, expresar un concepto, explicar una historia en tan solo una imagen, captar emociones.

Apasionado del blanco y negro, pasión que arrastro de cuando revelábamos fotos con nuestras manos, “analógicamente”. El mundo digital me ha dado la posibilidad de experimentar y jugar con el color i las texturas.

Me captivan los pequeños detalles, aquellos que siempre nos pasan desapercibidos (puertas, bancos, farolas, vallas, carteles....) me gusta resaltarlos, sacarlos de contexto para que ganen protagonismo.

Pero lo que realmente me apasiona es la gente, captarlos sin que se den cuenta, en el su ambiente, deshinibidos... aunque también en el retrato más estándar, de estudio y exteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------Photography as a medium allows me to freeze a moment to express a concept, tell a story in just one image, capture emotions.


Black and white enthusiast, passion that I feel when develop photos with our own hands, analogue way. The digital world has given me the opportunity to experiment and play with color and textures.


The small details captivate me, those who always ignore (doors, benches, lampposts, fences, signs, pavements, ....) I like to emphasize them, take them out of context to gain prominence.


But what really fascinates me is people, catch them without realizing, in their environment, uninhibited ... but also more standard portrait, both at studio and outdoors.


Feel free to contact me for more information.