Força i Equilibri II

July 01, 2014  •  Dejar un comentario

Taller de nu masculí artístic: Força i Equilibri. Model: X.J. Estudi: Josep Avilés

A vegades tens una foto el cap, no saps si perquè n'has vist una semblant, perquè et recorda a alguna foto d'algun fotògraf famós que ara mateix no recordes, perquè fa temps que la vols fer ... no ho recordes, però la tens al cap. 
 
Al taller de nu masculí es va ajuntar la disponibilitat dels mitjans tècnics (estudi, llums, càmera ....) amb els mitjans humans (un model professional), per tant s'ha d'aprofitar el moment i disparar.
 
Gràcies a l'elasticitat i equilibri del model X.J., vaig poder intentar fer aquella foto que tenia al cap. Primer calia resoldre els temes tècnics (il·luminació, obturació, velocitat, focus ...), explicar la pose al model i el què vols obtenir i deixar que ell la provi fins que se senti "còmode". Un cop tot això resolt, concentració, col·locació del model i que aguanti el parell de segons que necessites per disparar. 
 
Crec que és la foto que millor representa el títol del taller: Força i Equilibri.
 
Les fotos a continuació poden contenir imatges de nu artístic. Per mi no suposa cap problema, però si no les vols veure o no tens l'edat legal, si us plau, no continuïs. Gràcies.
 
 
{Translation at the end of the article.}
 
 
 
 

Male nude art workshop: Strength and Balance. Model: XJ. Studio: Josep Avilés 

Sometimes you have a photo in your mind, you don't know if it's because you see another one similar, if remind you some photo of famous photographer who now can't remember, if it's because you want to shoot it so long ago  ... you don't remember but you have in your mind.  
 
Male nude workshop joined availability of technical means (studio, lights, camera ....) with the human ones (professional model), so you should take advantage of the moment and shoot. 
 
Thanks to the flexibility and balance of XJ, I could try to make that photo I had in mind. First I had to solve technical issues (lighting, shutter speed, focus ...) explain the pose to the model and what I want to obtain,  and let him to try it until he feels "comfortable". Once this solved, it only needs concentration, to place the model and the couple of seconds it takes to shoot.
 
I think it's the photo that best represents the title of the workshop: Strength and Balance.
 
The photos may contain images of nude art. There's no problem for me, but if you don't want to see or you don't have the legal age, please do not continue. Thank you.
 

 


Comentarios

No hay comentarios publicados.
Cargando...

Suscripción
RSS