Força i Equilibri I

June 24, 2014  •  Dejar un comentario

 

Taller de nu masculí artístic: Força i Equilibri. Model: X.J. Estudi: Josep Avilés

Treballar amb models professionals i en un estudi amb l'equip necessari permet deixar anar la teva creativitat i jugar amb tots els elements que tens a l'abast, sense filtre.

L'objectiu d'aquest taller era fer un primer acostament al nu artístic en estudi, amb un model acostumat a posar tant en dibuix com en fotografia. Després de plantejar la sessió, objectius, timings .... el Josep ens va comentar la possibilitat de fer un experiment amb talc al final de la sessió i aquest n'és el resultat. Començo pel final de la sèrie de fotos resultat d'aquest interessantíssim taller.

Les fotos a continuació contenen imatges de nu artístic. Per mi no suposa cap problema, però si no les vols veure o no tens l'edat legal, si us plau, no continuïs. Gràcies.

 

Male nude art workshop: Strength and Balance. Model: XJ. Studio: Josep Avilés 

 
Working with professional models in a study, with all the necessary equipment allows release your creativity and play with all the elements you have available without filter. 
 
The objective of this workshop was to make a first approach to nude art in studio, a model used to pose both drawing and photography. After considering the workshop, the  objectives, the timing .... Josep told us the opportunity to experiment with talc at the end of the session and this is the result. I start with the end result of the series of photos of this interesting workshop. 
 
The photos below contain images of nude art. There's no problem for me, but if you don't want to see or you don't have the legal age, please do not continue. Thank you.

 

 

 

I així és com va quedar l'estudi / And that's how the study ended after the experiment.

Empremtes fotografia blanc i negre black and white footprint photoEmpremtesUn va decidint quines empremtes va deixant pel món, a vegades trepitjant fort i visible, d'altres de puntetes i sense que ningú se n'adoni.


Comentarios

No hay comentarios publicados.
Cargando...

Suscripción
RSS